Què són?

Són serveis adreçats a facilitar la integració de les persones nouvingudes, a promoure una societat acollidora i a crear una bona convivència entre veïns i veïnes.

Mediació familiar

Mediació familiar

Què és?

Suport a les entitats i associacions amb finalitats socials

Suport a les entitats i associacions amb finalitats socials

Què és?

Sensibilització ciutadana

Sensibilització ciutadana

Què és?

Servei Comarcal de Mediació Comunitària d'Osona

Servei Comarcal de Mediació Comunitària d'Osona

Què és?

Servei de traducció i mediació intercultural

Servei de traducció i mediació intercultural

Què és?

Centre d'Informació al treballador estranger

Centre d'Informació al treballador estranger

Què és?

Servei d'acollida per a persones nouvingudes

Servei d'acollida per a persones nouvingudes

Què és?

Servei de tramitació i gestió d’informes d’arrelament, reagrupament i integració

Servei de tramitació i gestió d’informes d’arrelament, reagrupament i integració

Què és?

Acció educativa a l’espai públic

Acció educativa a l’espai públic

Què és?

Participació ciutadana

Participació ciutadana

Què és?

Servei de foment de la convivència

Servei de foment de la convivència

Què és?