Descripció

És un servei de mediació familiar que es presenta amb el nom de Programa Parlem. La mediació familiar és un procediment de resolució de conflictes en el qual s’acorda voluntàriament la intervenció d’un/a professional especialitzat/ada, imparcial i neutral: el/la mediador/a.

Aquest/a professional els ajudarà a arribar a prendre acords beneficiosos per a totes les parts implicades, per evitar entrar en la via judicial i els costos a tots els àmbits que aquesta comporta. També treballarà per evitar la cronificació de les situacions que posin els menors en una situació de risc social.

Qui pot rebre aquest servei?

Famílies, parelles o unitats familiars amb menors que tinguin la voluntat de separació i/o divorci o visquin en una situació de conflicte familiar (pares-fills, avis-néts…). Famílies, parelles o unitats familiars que tinguin menors d’edat amb problemes estructurals i/o dificultats de relació, amb risc que la no-intervenció faci agreujar la situació i entrar en desprotecció.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Marcel Barjuan
Horari d’atenció: dilluns de 9 a 11h i dijous de 11 a 13h
Tel. 93 883 41 14
parlem@ccosona.cat