Descripció

És un servei que cobreix les necessitats bàsiques. Es tracta d’un ajut econòmic per cobrir la despesa del menjador escolar, el transport o bé els llibres a les famílies amb precarietat econòmica greu.

Qui pot rebre aquest servei?

Infants i famílies amb necessitats socioeducatives que necessiten un suport per al seu desenvolupament i tenen una precarietat econòmica greu.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

A través dels serveis socials del vostre ajuntament o bé a través del centre educatiu.

Quins serveis s’ofereixen?