Descripció

El Centre Obert és un centre d’atenció diürna on infants i adolescents gaudeixen d’activitats lúdiques i educatives, desenvolupen les seves aptituds personals i socials i reben atenció personalitzada per part dels/de les educadors/ores del centre.

Quins serveis ofereix?

L’atenció social i educativa en el temps lliure, ajut en el seu procés de creixement, treballar en valors com el respecte envers als altres, la solidaritat, el diàleg i la convivència. Reforç en l’aprenentatge escolar i orientació general a les famílies vers l’educació dels seus fills i filles. Estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo.

Horari?

De setembre a juny, de dilluns a divendres de 17 h a 20 h.

Qui pot rebre aquest servei?

Infants i adolescents que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc i que alhora disposin d’aquest centre al seu municipi de residència (Balenyà, Manlleu, Prats de Lluçanès, Taradell, Santa Eugènia de Berga i Vic).

S’ha de pagar?

Cal consultar-ho al vostre ajuntament.

Com accedir-hi?

A través dels serveis socials del vostre ajuntament.