Què és?

Aquesta àrea inclou tots aquells serveis adreçats a persones grans i/o dependents,
per tal de millorar la seva qualitat de vida, evitar al màxim l’ingrés
en centres residencials i rebre atenció al seu domicili.

Assessorament sobre la Llei de dependència

Assessorament sobre la Llei de dependència

Què és?

SAD Especialitzat

SAD Especialitzat

Què és?

SAD Transitori

SAD Transitori

Què és?

SAD Preventiu / Social

SAD Preventiu / Social

Què és?

SAD Auxiliar de la Llar

SAD Auxiliar de la Llar

Què és?

Teleassistència

Teleassistència

Què és?

Transport adaptat

Transport adaptat

Què és?

Servei de Productes de Suport i Teràpia Ocupacional

Servei de Productes de Suport i Teràpia Ocupacional

Què és?

Xarxa envelliment actiu, Espais Activa't, Centre de Dia

Xarxa envelliment actiu, Espais Activa't, Centre de Dia

Què és?

Taller de cuidadors no professionals

Taller de cuidadors no professionals

Què és?