Atenció a persones que puguin tenir dubtes o consultes per sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència.

El servei gestiona tot el procés per accedir a les ajudes establertes per la Llei de dependència i informa sobre:

  • Requisits d’accés a la valoració de grau, terminis i seguiment dels expedients.
  • Ajudes i prestacions que es poden sol·licitar.
  • El pla individual d’atenció a la persona dependent.
  • S’ajustarà a les necessitats de la persona i dels/de les cuidadors/ores.
  • Possibles incidències.

Qui pot rebre aquest servei? Persones amb situació de dependència.
S’ha de pagar? No.
Com accedir-hi? Cal demanar hora als serveis socials del vostre ajuntament