L’objectiu del servei és millorar la qualitat de vida de la gent gran i afavorir la seva participació en activitats del municipi. Serveis d’atenció diürna. Reforçar i ampliar l’oferta d’activitats de caràcter formatiu, preventiu i/o lúdic i dinamitzador. Estan pensades i dirigides especialment a la gent gran.

Afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social.

Proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans.

Inclou activitats d’animació sociocultural i dinamització:

  • Xerrades
  • Tallers
  • Cursos de memòria, psicomotricitat, noves tecnologies, anglès…
  • Setmana de la gent gran
  • Suport per tramitar els viatges de l’IMSERSO
  • Medalles centenàries
  • Activitats amb gent gran i joves, suport a les associacions i grups de gent gran.

Qui pot rebre aquest servei? Persones majors de 65 anys o jubilades.
S’ha de pagar? Cal consultar els preus d’inscripció.
Com accedir-hi? Adreçar-se als serveis socials de l’ajuntament
Consultar les activitats a la pàgina web de l’ajuntament
Consell Consultiu Gent Gran