Atenció al domicili de la persona:

  • Suport de neteja a la llar.

L’objectiu del servei és mantenir en condicions d’ordre, higiene i habitabilitat el domicili i les pertinences d’ús quotidià de la persona.

Qui pot rebre aquest servei? Qualsevol persona que tingui SAD d’atenció personal.

Preferentment persones que viuen soles, que no tinguin suport social i/o familiar o persones que no puguin atendre la totalitat de les tasques de neteja

S’ha de pagar? Sí: 7 euros/hora.
Com accedir-hi? A través dels serveis socials del vostre ajuntament.