Atenció al domicili de la persona:

 • Autocura (higiene personal, recuperació d’hàbits) relacionada amb les activitats bàsiques de la vida diària.
 • Organització de la llar, acompanyaments en gestions, supervisió, medicació, tot el que estigui relacionat amb les activitats instrumentals de la vida diària.
 • Intervencions per a promoure l’autonomia personal per a viure en la comunitat, integració a la vida social.

L’objectiu del servei és potenciar la vida autònoma.

Qui pot rebre aquest servei? Qualsevol persona que tingui reconegut el grau de dependència següent:

 • Grau 3
 • Grau 2
 • Grau 1

Ser major de 18 anys i menor de 65 anys. Estar diagnosticat d’alguna malaltia de salut mental.

S’ha de pagar? Sí: 7 euros/hora.
Com accedir-hi? A través dels serveis socials del vostre ajuntament.

Intervencions relacionades:

 • Funció assistencial.
 • Funció preventiva.
 • Funció de suport.

L’objectiu del servei és potenciar l’autonomia personal i el suport familiar.

Qui pot rebre aquest servei? Qualsevol persona que tingui reconegut el grau de dependència següent:

 • Grau 3
 • Grau 2
 • Grau 1

Tenir reconegut el grau de discapacitat psíquica

S’ha de pagar? Sí: 7 euros/hora
Com accedir-hi? A través dels serveis socials del vostre ajuntament.