Atenció al domicili de la persona:

  • Atencions personals
  • Suport a la llar
  • Suport social personal o familiar

L’objectiu del servei és prevenir situacions de risc i oferir assistència per poder recuperar l’autonomia.

Qui pot rebre aquest servei? Qualsevol persona que NO tingui reconegut el grau de dependència

Qui es trobi en una situació de fragilitat

Persones i/o famílies amb mancances físiques, psíquiques o socials.

S’ha de pagar? Sí: 7 euros/hora o gratuït quan el/la treballador/a social així ho valori.
Com accedir-hi? A través dels serveis socials del vostre ajuntament.