• El BAT és un servei dins el marc de l’atenció domiciliària en Serveis socials que s’ofereix a les comarques d’Osona, Garrotxa i Ripollès
  • El servei es realitza  i elporta a terme un terpapeuta ocupacional a la llar de la persona i família
  • La seva funció és valorar les necessitats, planificar i intervenir amb estratègies relacionades amb els productes de suport (facilitant-ne l’accés), les adaptacions de l’entorn físic domiciliari, assessorament en el maneig i cura de persones en situació de dependència i promoció d’actituds i entorns afavoridors de l’autonomia i prevenció de riscos.

 

Qui pot rebre aquest servei?
  • Persones en situació de dependència, temporal o permanent (no lligat a resolució de grau de dependència)
  • Cuidadors/ores de persones en situació de dependència, temporal o permanent.
  • Persones autònomes amb necessitats d’assessorament/orientació o intervenció de caire preventiu.
S’ha de pagar? Hi ha una taxa de servei de 10 € a 60 € en funció de la necessitat i intensitat del servei

El pagament de la taxa dóna dret  a la valoració de necessitats, seguiment professional d’un terapeuta ocupacional  i accés a  productes de suport ( grues,llits, estris de bany,…)  per donar resposta a les necessitats

Hi ha possibilitats de demanar exempció de taxa si s’està per sota dels  7500 euros ingressos anuals

 

Com accedir-hi? Cal demanar hora al treballador social ja sigui a l’ajuntament, el CAP o Hospital