Es facilita el transport a les persones amb discapacitat, dependència o problemes de mobilitat perquè puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada o a altres serveis que permetin garantir o afavorir la seva integració a l’entorn.

Qui pot rebre aquest servei? Tenir el reconeixement del certificat legal del Grau de discapacitat, amb el barem de mobilitat reduïda o barem de l’acompanyament.
S’ha de pagar? Varia en funció de cada municipi.
Com accedir-hi? Cal demanar-ho als serveis socials del vostre ajuntament.