Què són?

Són serveis adreçats a facilitar la integració de les persones nouvingudes, a promoure una societat acollidora i a crear una bona convivència entre veïns i veïnes.

Servei de traducció i interpretació per als serveis públics d'Osona

Servei de traducció i interpretació per als serveis públics d'Osona

Què és?

Servei d'acollida itinerant per a persones nouvingudes d'Osona

Servei d'acollida itinerant per a persones nouvingudes d'Osona

Què és?

Cursos d'acollida pera persones nouvingudes

Cursos d'acollida pera persones nouvingudes

Què és?

Programa d'alfabetització Lletres per tothom

Programa d'alfabetització Lletres per tothom

Què és?