Els serveis socials bàsics garanteixen les necessitats de la ciutadania. Pretenen donar solucions a problemes socials i també intenten prevenir situacions de risc. Tot això s’aconsegueix amb un conjunt d’accions orientades a millorar el benestar social i amb un equip de professionals formats i especialitzats.

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i garanteixen la proximitat amb les persones usuàries i els àmbits familiar i social.