Què és?

Els Serveis Socials Bàsics garanteixen les necessitats de la ciutadania. Preten donar solucions a problemes socials i també intenten prevenir situacions de risc. Tot això s’aconsegueix amb un conjunt d’accions orientades a millorar el benestar social i amb un equip de professionals formats i especialitzats.

Equip Bàsic d'Atenció Social

Equip Bàsic d'Atenció Social

Què és?

Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS)

Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS)

Què és?