Què és?

Són serveis adreçats a les famílies i als seus fills i filles.  S’entén per família totes les unitats de convivència, és a dir, persones soles, famílies amb un sol pare o mare, famílies reagrupades, parelles informals, grup de persones amb diferents formes de relació, que acrediten que conviuen en un mateix domicili.

Xarxa de centres oberts

Xarxa de centres oberts

Què és?

EAIA

EAIA

Què és?

Ajudes escolars

Ajudes escolars

Què és?

Assessorament drogodependències

Assessorament drogodependències

Què és?

Programa PASSA

Programa PASSA

Què és?

SIFE

SIFE

Què és?

Xarxa d'infància

Xarxa d'infància

Què és?