Descripció

El SIFE és un equip especialitzat en acolliment amb família extensa. S’encarrega de realitzar l’estudi de les famílies extenses, possibles acollidores dels nens que resten tutelats pels serveis de protecció competents, així com del seguiment dels acolliments en família extensa del territori ja constituïts.

Qui pot rebre aquest servei?

Els nens i les seves famílies extenses acollidores de la comarca

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

No s’hi pot accedir directament, s’ofereix el servei a les famílies acollidores en el moment de l’acolliment