Descripció

Oficina que gestiona les polítiques públiques d’igualtat i LGTBI de la ciutat de Vic i de la comarca d’Osona.

L’actuació d’aquesta és desenvolupar les polítiques públiques d’igualtat de gènere posant l’enfoc en garantir els drets de les dones i les persones LGTBI i en l’eliminació de les desigualtats i discriminacions de gènere, les violències masclistes i l’LGTBIfòbia.

El SIAD ofereix a les dones informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la seva vida: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres, fent especial atenció a la detecció de les violències masclistes. Informació, orientació i assessorament sobre:

  • Recursos especialitzats en matèria de gènere.
  • Situacions específiques de desigualtat i discriminació per raó de gènere (què es pot fer, quins recursos hi ha, etc.).
  • Activitats que es realitzen a la comarca en l’àmbit de la sensibilització, prevenció i treball per a la igualtat.
  • Atenció i suport personalitzat.
  • Atenció a les necessitats i demandes específiques que presenten les dones.
  • Valoració de la derivació a serveis de la comarca en funció de la situació que la dona.
  • Detecció i recull de les demandes que les dones manifestin implícita i explícitament.
  • Assessorament psicològic.
  • Atenció psicològica infanto-juvenil.
  • Assessorament jurídic.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Tota la ciutadania

Professionals que hi intervenen

Tècnica Igualtat. Tècnica acollida. Personal administratiu. Coordinació.

Tècnic de contacte

Núria Muñoz, Coordinació de Àrea de Polítiques d’Igualtat, Gènere i LGTBI.

Correu electrònic: munozcn@vic.cat