Pla de polítiques de dones i d’igualtat d’oportunitats. A partir dels eixos recollits en aquest pla es realitzen un conjunt de mesures per anar assolint la igualtat entre dones i homes de la comarca com ara: campanyes de sensibilització, assessorament a empreses sobre plans d’igualtat, tallers i activitats formatives, xerrades i exposicions, trobades d’entitats, etc.