Descripció

El servei s’emmarca en la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia on en l’article 9 s’especifica que el servei ha de ser “per atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de partir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats d’aquestes persones”.

El SAI LGTBI d’Osona té com a objectiu recollir les demandes LGTBI i en distingim:

  • Consulta: sobre qüestions vinculades amb les persones, situació, teoria i recursos LGTBI, ja sigui per temes personals, professionals o formatius. En aquest cas incloem el tràmit de canvi de nom a la targeta sanitària, targeta de transport T16 i targeta acreditativa de discapacitat.
  • Assessorament/Acompanyament: en diferents situacions i vivències vinculades a la diversitat sexual i identitats de gènere de la persona o de professionals que l’atenen.
  • Incidències: totes aquelles situacions en què no hi ha un tractament igualitari per manca de coneixement. Aquest tipus d’incidències permetran apropar-nos als serveis en què hagin succeït les incidències i treballarem conjuntament perquè no tornin a passar.
  • Possibles discriminacions: recollir situacions on s’està vulnerant els drets de les persones LGTBI i cal fer una acció contundent al respecte, sempre amb el consentiment de la persona afectada i sempre que entri dins de les competències del propi servei.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Tota la ciutadania

Professionals que hi intervenen

Tècnica Igualtat. Tècnica acollida. Personal administratiu. Coordinació.

Tècnic de contacte

Laura Icart, Tècnica d’Igualtat del Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Correu electrònic: licarti@cssosona.cat