Descripció

És un recurs per atendre a les persones que visquin, hagin viscut o estiguin en risc de viure discriminacions o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats de la ciutadania.

La informació, l’atenció i l’assessorament s’ofereix en un espai públic i diferenciat, d’accés directe obert a la comunitat, però que garanteix la discreció de l’atenció

Quins serveis s’ofereixen?

Informació

totes aquells assumptes que tenen a veure amb l’interès de conèixer les qüestions vinculades amb les persones i recursos LGTBI, ja sigui per temes personals, professionals o formatius. Aportem informació sobre la situació legal i es farà assessorament i/o derivacions a recursos LGTBI o altres quan s’escaigui.

Incidències

totes aquelles situacions en què no hi ha un tractament igualitari per manca de coneixement inicialment. Aquest tipus d’incidències permetran apropar-nos als serveis en què s’hagin succeït les incidències i treballarem conjuntament perquè no tornin a passar.

Possibles discriminacions

recollir situacions on s’està vulnerant els drets de les persones LGTBI i cal fer una acció contundent al respecte, sempre amb el consentiment de la persona afectada i sempre que entri dins de les competències del propi servei que seran derivades a l’Àrea per a la igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGTBI.

Qui pot rebre aquest servei?

Totes les persones que visquin a Osona hi hagin viscut o estiguin en risc de viure discriminacions o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Presencialment

pl. 1 d’Octubre – Edifici El Sucre, 2a planta

Horari d’atenció al públic:

Dilluns a dijous de 9 a 18 hores
Divendres de 9 a 14 hores

Telèfon

93 702 7284

650 540 732 (També WhatsApp)

email

vicdones-siadosona@vic.cat