Descripció

Servei d’assessorament, orientació i formació als professionals dels serveis socials de la comarca d’Osona, en l’aplicació i desplegament de la llei de promoció a l’autonomia i atenció a la dependència.

La tècnica referent comunitària de dependència, té com a rol, fer de pont entre el Departament de Drets Socials i els treballadors/es socials d’Osona, en temes de dependència. Facilita la formació, orientació i assessorament sobre dubtes i consultes per sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència i accés a la cartera de serveis i prestacions de la llei.

El servei gestiona tot el procés per accedir a les ajudes establertes per la Llei de dependència i informa sobre:

  • Requisits d’accés a la valoració de grau, terminis i seguiment dels expedients.
  • Ajudes i prestacions que es poden sol·licitar.
  • El pla individual d’atenció a la persona dependent.
  • S’ajustarà a les necessitats de la persona i dels/de les cuidadors/ores.
  • Possibles incidències sobre els tràmits.

Tècnic de contacte

Núria Viñas, Coordinació del servei.

Correu electrònic: nvinass@cssosona.cat