Descripció

Servei d’assessorament, orientació i formació als professionals dels serveis socials de la comarca d’Osona, en l’aplicació i desplegament de la llei de promoció a l’autonomia personal i atenció a la dependència.

Es facilita a través de la tècnica referent comunitària de dependència i de l’autonomia personal. El seu rol és fer de pont entre el Departament de Drets Socials i les treballadores socials d’Osona en temes de dependència. Es fa arribar als treballadors/es socials, tota la informació per facilitar l’accés a la ciutadania per accedir als serveis i prestacions de dependència.

El servei gestiona tot el procés per accedir a les ajudes, prestacions i serveis establertes per la Llei de dependència i informa sobre:

 • Requisits d’accés a la valoració de grau, terminis i seguiment dels expedients
 • Ajudes i prestacions que es poden sol·licitar
 • El pla individual d’atenció a la persona amb dependència
 • S’ajustarà a les necessitats de la persona i familiars
 • Possibles dubtes i incidències sobre els tràmits

Objectius

 • Informar, orientar i assessorar sobre el desplegament i aplicació de la Llei de promoció a l’autonomia personal i atenció a la dependència als diferents ens del territori i als professionals de treball social.
 • Coordinar les actuacions i accions de treball d’aplicació al territori conjuntament relacionat amb temes de dependència.
 • Facilitar el suport i formació relacionada amb dependència als professionals que gestionen la Dependència a Osona
 • Gestionar i validar els expedients i tràmits de dependència
 • Participar en projectes col·laboratius dins el marc de la dependència: centres residencials, salut, discapacitat, salut mental.
 • Elaborar circuits i documentació interna  per millorar el funcionament de l’aprenentatge i la realització de PIA  al territori
 • Participar en la comissió gestora d’ingressos d’urgència social en residències de gent gran.

Beneficiaris

Professionals dels serveis socials de la comarca d’Osona i el Lluçanès.

Àmbit territorial d’actuació

Osona i el Lluçanès.

Municipis que ofereixen el servei

Tots els municipis de la comarca d’Osona i el Lluçanès.

Com accedir-hi?

A través de les coordinacions establertes entre treballadors/es socials i la referent de dependència.

Professionals que hi intervenen

Referent comunitària de dependència i treballadors/es socials dels serveis socials d’Osona i el Lluçanès.

On ens podeu trobar?

Núria Viñas Segalés, Coordinació del servei: nvinass@cssosona.cat

Edifici Aditòrium – Carrer Molí d’en Saborit 2, 1a planta, porta 3a, 4a, 5a

93 171 00 73

Notícies relacionades