Descripció

Es tracta d’un projecte que promou la qualitat de vida de les persones grans afavorint la seva participació en la comunitat fent xarxa i mitigant l’aïllament social i la soledat no volguda.

Objectius:

  • Detecció i prevenció de les situacions de risc de les persones majors de 70 anys del municipi.
  • Informar sobre els serveis existents al municipi.
  • Informar sobre circuits per accedir als serveis.
  • Elaborar un informe específic sobre la població entrevistada.

Inclou les següents activitats:

  • Qüestionari per recollir informació sociofamiliar i de salut de la persona que entrevistem.
  • Obtenir llistat de padró de les persones de + 65 anys i de més de 75 anys. Valorar la possibilitat de realitzar entrevistes telefòniques en persones del primer grup d’edat (tenint en compte la situació actual, per minimitzar risc de contagis i per aprofitar la millora de les habilitats tecnològiques i digitals de la gent gran d’aquest moment).
  • Contactar amb les persones per fer les entrevistes.
  • Realitzar entrevistes a domicili i en els casos que es consideri oportú, entrevistes telefòniques a les persones de més de 65 anys del territori. Tenir en compte dos grups d’edat : persones de 65 a 75 anys aprox. / persones de + 76 anys.
  • Passar el qüestionari i l’escala de soledat (ESTE) i signar el document de protecció de dades.
  • Recollir propostes de les persones amb les que es contacti referent a mitigar la soledat no volguda i l’aïllament social. En els municipis on encara no hi ha espais activa’t es pot aprofitar per recollir interessos, propostes o inquietuds de les persones.

Tècnic de contacte

Núria Viñas, Coordinació del servei.

Correu electrònic: nvinass@cssosona.cat