Descripció

És la promoció de les polítiques de civisme. Aquestes són: la difusió de l’ordenança, el suport a les comunitats veïnals, a les activitats educatives de les escoles, als centres de formació d’adults, als espais d’educació en el lleure, a associacions…

Qui pot rebre aquest servei?

Qualsevol persona.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

A través del personal tècnic del Pla de gestió a la diversitat del vostre ajuntament.