Descripció

És l’acompanyament en la gestió, la formació, i l’aportació de recursos per a les associacions locals amb finalitats socials. També difon informació de convocatòries i vies de finançament, alhora, suport en la gestió associativa i assessorament per desenvolupar projectes socials.

Qui pot rebre aquest servei?

Les entitats socials d’Osona.

S’ha de pagar?

No.

Com accedir-hi?

Cal adreçar-se als serveis socials del vostre ajuntament.