Descripció

La finalitat del programa és promoure l’autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones grans i les persones amb discapacitat, garantitzant les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes als seus habitatges. Consisteix en la realització de reformes bàsiques d’adaptació funcional als habitatges i la instal·lació d’ajudes tècniques, inclosos els elements de desplaçament, pel llit i per la comunicació.

Els arranjaments es poder fer a:

 • Els lavabos, per afavorir l’accessibilitat i facilitar la higiene personal.
 • A les cuines, per millorar les condicions de seguretat i d’ús.
 • De caràcter general, per facilitar la mobilitat i l’accessibilitat al domicili.
 • Actuacions complementàries de millora de l’eficiència energètica dels domicilis.

Objectius

 • Promoure l’autonomia funcional i la qualitat de vida al domicili.
 • Garantitzar les condicions de seguretat i habitabilitat mínimes.
 • Simplificar l’accessibilitat i la mobilitat dins el domicili.
 • Facilitar reformes bàsiques d’adaptació funcional als habitatges i la instal·lació d’ajudes tècniques.

Beneficiaris

 • Persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació de dependència, o amb insuficiència de recursos econòmics.
 • Persones menors de 65 anys amb necessitats especials en quant a la seva capacitat física o psíquica per desenvolupar les activitats de la vida diària dins de la llar.
 • Persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

Àmbit territorial d’actuació

Osona i el Lluçanès.

Municipis que ofereixen el servei

Tots els municipis de la comarca d’Osona i del Lluçanès.

Com accedir-hi?

A través del Servei Bàsic d’Atenció Social (SBAS).

Professionals que hi intervenen

 • Treballadors socials dels ajuntaments i terapeutes ocupacionals del Serveis de teràpia ocupacional i productes de Suport -BAT- en la detecció i valoració inicial de les necessitats.
 • Arquitectes i personal d’empresa constructora en la realització del projecte tècnic i realització de l’obra/subministrament de productes de suport.

On ens podeu trobar?

Josep Mª Villegas, Coordinació del servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport: serveibat@cssosona.cat

Edifici Aditòrium – Carrer Molí d’en Saborit 2, 1a planta, porta 3a, 4a, 5a

93 171 00 73

Notícies relacionades