Descripció

Els SIS són serveis socials d’atenció diürna destinats a infants i adolescents que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc.

 

Serveix que ofereix

  • Tasques d’intervenció socioeducativa no residencial fora de l’horari escolar.
  • Estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenetatges bàsics i l’esbarjo.
  • Compensar les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball grupal i/o individual, la familia, el treball en xara i la comunitat.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

 

Beneficiaris

Infants i joves d’entre 6 i 18 anys

 

Professionals que hi intervenen

Treballadors/es socials, Educadors/es socials i Integradors/es socials

 

Tècnic de contacte

Neus Casadevall, Coordinació de la Xarxa SIS Itinerant (Servei d’Intervenció Socioeducativa)

Correu electrònic: ncasadevallf@cssosona.cat