Estudi sobre l’escala i la intervenció professional