SUBVENCIONS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL A LES ESCOLES BRESSOL I ALS CENTRES EDUCATIUS D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA D’OSONA EXCEPTE VIC I MANLLEU

Convocatòria per a l’exercici 2024 per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva per la prestació del servei d’acollida matinal a les escoles bressol i als centres educatius d’educació infantil i primària dels municipis de la comarca d’Osona excepte Vic i Manlleu d’acord amb les bases reguladores publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 15 de maig de 2023 i al Butlletí Oficial de la Província de Girona de 16 de maig de 2023.

 

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Bases reguladores

Sol·licitud (Termini sol·licituds fins el 30 d’abril de 2024)

Convocatòria

 

DOCUMENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ

 El Consorci d’Osona de Serveis Socials facilitarà els models a presentar un cop s’hagi establert el termini de presentació.

 

En el cas de d’AFA, cal presentar la sol·licitud i la documentació justificativa a través d’Instància Genèrica.

En el cas d’ajuntaments o entitats supramunicipals, cal presentar la sol·licitud i la documentació justificativa a través de Tramesa Genèrica.