SUBVENCIONS PEL TRANSPORT ADAPTAT A LA COMARCA D’OSONA 2023

Convocatòria per a l’exercici 2023 per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva per als serveis de transport adaptat que organitzen els ajuntaments i entitats d’iniciativa social de la comarca d’Osona d’acord amb les bases reguladores publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 172 de data 7 de setembre de 2021, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, de data 7 de setembre de 2021.

 

Estat: FINALITZAT

 

DOCUMENTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

Bases reguladores

Convocatòria

 

DOCUMENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ

Model justificació

Compte justificatiu

Dades del servei

 

En el cas de les entitats d’iniciativa social, per presentar la justificació cal fer-ho a través d’Instància Genèrica.

En el cas d’ajuntaments, per presentar la sol·licitud i la justificació cal fer-ho a través de Tramesa Genèrica.