La prestació consisteix en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de 200€, en un pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. 
En aquest enllaç hi podreu trobar tota tota la informació necessària.