El Ple del Consell Comarcal d’Osona, en la sessió del dia 18 de desembre de 2003, aprovà inicialment la constitució del Consorci d’Osona de Serveis Socials i els seus estatuts.

Aquests van ser vigents fins al 12 de gener de 2015, quan es van publicar els nous per donar compliment a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).

Cada vegada que hi ha una adhesió d’un municipi al consorci, s’actualitza en els estatuts.

El Consorci d’Osona de Serveis Socials també es regeix per la Llei de Règim Local.

 

 

Veure Estatuts