El Consorci d’Osona de Serveis Socials

Qui som?

Osona Acció Social (Consorci d’Osona de Serveis Socials) és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa local. Està integrada per municipis d’Osona i el Lluçanès que tenen la voluntat de prestar serveis de forma consorciada.

La voluntat de l’ens és prestar un servei públic de qualitat mitjançant unes persones professionals degudament formades i especialitzades per atendre les necessitats socials dels municipis que en formen part i prestar els serveis comarcals que se li deleguin.

Competència i funcions

L’objectiu i la finalitat del COSS és la prestació correcta dels serveis socials bàsics i especialitzats en els municipis que en formen part i prestar els serveis comarcals que se li deleguin.

La finalitat és garantir l’accés universal als serveis socials com un dret universal orientat a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el progrés social de les persones.

El COSS està adscrit al Consell Comarcal d’Osona, que en determina el règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració d’adscripció.

Es regeix pels seus estatuts publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de 12 de gener de 2015 i per la legislació de règim local.

Benvinguda de Presidència

Sigueu benvingudes i benvinguts a Osona Acció Social. Som un ens públic que dóna suport als municipis que en formen part, aglutina esforços, i presta serveis de manera directa amb la màxima qualitat i eficiència.

Tenim vocació de servei i visió de territori per oferir solucions de justícia social a la comarca. La nostra voluntat és acompanyar a les persones en qualsevol etapa del seu cicle vital perquè tothom, en un moment o altre de la vida, acabarem necessitant un servei d’acció social. Amb el màxim respecte i cura vetllem perquè totes les persones siguin cada vegada més autònomes i estiguin més empoderades.

Una tasca que sense el capital humà d’Osona Acció Social no seria possible. És gràcies al magnífic equip de més de 70 professionals que millorem la qualitat de vida a Osona, el Lluçanès, i més enllà, ells i elles són els verdaders protagonistes de la institució. Aprofito, doncs, per agrair la feina feta fins ara, que té com a finalitat última que tothom pugui viure una vida plena, i que ens permet erigir com un agent cabdal per desenvolupar i transformar el territori des de la mirada social.

Com a presidenta de l’ens, puc dir que apostem fermament per uns serveis d’acció social universals, proactius, accessibles, i equitatius.

Ara, t’’animem a conèixer més el Consorci, a través d’aquesta web, i restem a la teva disposició per rebre aportacions i suggeriments per potenciar el treball grupal i comunitari. Ets una peça clau per transformar la mirada assistencial que es té dels serveis socials i revertir-la, ens hi ajudes?

Ben cordialment,

Victòria Terricabras Tarin

Presidenta d’Osona Acció Social

La seu

La seu del COSS ocupa una part de la tercera planta de l’emblemàtic edifici del Sucre de Vic. Construït el 1892, l’edifici era originàriament una fàbrica, que arquitectònicament s’emmarca a la perfecció en la tradició de les grans construccions industrials de final del segle XIX i de principi del XX. L’edifici forma part de la memòria col·lectiva de la comarca i per la seva geometria, emplaçament i excepcionalitat formal, marca una fita territorial alhora que dóna nom a tot un sector de la ciutat de Vic. Actualment, en aquest edifici hi trobareu l’Àrea d’Infància, Adolescència i Famílies i els Serveis Administratius.

Des de l’1 de desembre del 2021, l’altre part de l’equip és troba situat a l’Edifici Aditòrium (volumètric), al Carrer Molí d’en Saborit, 2, 1er pis, porta 3a, 4a i 5a.

On som?

Estatuts

Estatuts

Entrar

Municipis adherits

Municipis adherits

Entrar

Òrgans de govern

Òrgans de govern

Entrar

Portal de transparència

Portal de transparència

Entrar