COMUNICACIÓ D’ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES DEL CREDITOR

Descarrega la Fitxa de creditor del Consorci d’Osona de Serveis Socials i presenta-la via Instància genèrica.

 

 

FACTURACIÓ – TRAMITACIÓ DE LA RESERVA DE CRÈDIT
Quan la reserva està feta per part del Consorci, s’envia email de confirmació al tècnic sol·licitant i al proveïdor. En aquest correu hi consta el nº de RC que s’haurà de fer constar a la factura.

 

DADES DE FACTURACIÓ
Consorci d’Osona de Serveis Socials
C/ Historiador Ramon Abadal i Vinyals, 5 3ª planta
08500 Vic – Barcelona
NIF: P0800147A

 

Codis DIR3 facturació telemàtica:
Oficina Comptable: I00000474
Òrgan Gestor: I00000474
Unitat Tramitadora: I00000474
S’ha d’enviar SEMPRE factura de forma telemàtica utilitzant CODIS DIR3

 

REGISTRE FACTURA PER PART DELS PROVEÏDORS

Una vegada el proveïdor disposi del nº de RC que haurà de fer constar i s’hagin efectuat els treballs, el proveïdor podrà procedir a registrar la factura al COSS.

Si el proveïdor és una persona física el procediment a seguir és:
o A través d’instància genèrica
o A través de E-fact
o A través de programes específics. Exemple: b2brouter

Si el proveïdor és una empresa, cal presentar la factura a través de :
o A través de E-fact
o A través de programes específics. Exemple: b2brouter

En cas de dubtes o aclariments sobre el procés a seguir us podeu posar en contacte amb l’Àrea de Gestió Comptable:
• Telèfon: 93 883 41 14 (Carme o Àngel)