Àrees del Consorci d’Osona de Serveis Socials

Àrea de Serveis Socials Bàsics

Àrea de Serveis Socials Bàsics

Què és?

Àrea de Serveis d’Atenció a l’Entorn Domiciliari (SAED)

Àrea de Serveis d’Atenció a l’Entorn Domiciliari (SAED)

Què és?

Àrea d'envelliment actiu i dependència

Àrea d'envelliment actiu i dependència

Què és?

Àrea d’Infància, Adolescència i Famílies

Àrea d’Infància, Adolescència i Famílies

Què és?

Àrea d'Acció Comunitària

Àrea d'Acció Comunitària

Què és?

Inclusió social

Inclusió social

Què és?

Oficina de Prestacions Econòmiques

Oficina de Prestacions Econòmiques

Què és?

Polítiques d’Igualtat i LGTBI

Polítiques d’Igualtat i LGTBI

Què és?

Servei d’Acollida i Integració

Servei d’Acollida i Integració

Què és?

Catàleg de serveis 2021