Àrees del Consorci d’Osona de Serveis Socials

Promoció a l'Autonomia

Promoció a l'Autonomia

Què és?

Serveis Socials Bàsics

Serveis Socials Bàsics

Què és?

Inclusió Social i Acció Comunitària

Inclusió Social i Acció Comunitària

Què és?

Infància, Adolescència i Famílies

Infància, Adolescència i Famílies

Què és?

Igualtat, Gènere i LGTBI+

Igualtat, Gènere i LGTBI+

Què és?

Catàleg de serveis 2021