Àrees del Consorci d’Osona de Serveis Socials

Àrea d’Infància, Adolescència, Famílies i Polítiques d’Igualtat de Gènere i LGTBI+

Àrea d’Infància, Adolescència, Famílies i Polítiques d’Igualtat de Gènere i LGTBI+

Què és?

Àrea de Serveis Socials Bàsics, Acció Comunitària i Inclusió Social

Àrea de Serveis Socials Bàsics, Acció Comunitària i Inclusió Social

Què és?

Àrea de Promoció a l’Autonomia en l’àmbit de l’envelliment, la diversitat funcional i la salut mental

Àrea de Promoció a l’Autonomia en l’àmbit de l’envelliment, la diversitat funcional i la salut mental

Què és?

Catàleg de serveis 2021