Pla de mesures antifrau del Consorci d’Osona de Serveis Socials. 15 de juny de 2023.

El Consorci d’Osona de Serveis Socials (Osona Acció Social) ha implementat un programa antifrau conforme als requisits establerts a l’Ordre de referència i el present document té per objecte establir els principals components i elements estructurals d’aquest Pla de Mesures Antifrau.

Accedeix al document