El Consorci Osona de Serveis Socials (COSS) és una entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa local. Està integrada per municipis que tenen la voluntat de prestar serveis de forma consorciada.

La voluntat del COSS és prestar un servei públic de qualitat mitjançant unes persones professionals degudament formades i especialitzades per atendre les necessitats socials dels municipis que en formen part i prestar els serveis comarcals que se li deleguin.