Què són?

El Servei d’Acollida i Integració del Consell Comarcal d’Osona té com a objectiu desenvolupar el servei del Pla comarcal de Ciutadania i Immigració (PCIO).

El PCIO és un servei integral de polítiques migratòries dirigit a tots els municipis d’Osona. L’objectiu fonamental és acostar-se a la realitat actual de la immigració a Osona i afavorir la participació del màxim d’entitats, serveis i administracions, amb la finalitat de contribuir a la plena integració dels col·lectius d’immigrants a la vida social de la comarca i potenciar la convivència i la cohesió comunitàries, així com la igualtat d’oportunitats, la lluita contra l’exclusió i la igualtat d’accés als recursos col·lectius.

Servei de Traducció i Interpretació per als Serveis Públics d'Osona

Servei de Traducció i Interpretació per als Serveis Públics d'Osona

Què és?

Servei d'Acollida Itinerant per a Persones Nouvingudes d'Osona

Servei d'Acollida Itinerant per a Persones Nouvingudes d'Osona

Què és?

Cursos d'Acollida per a Persones Nouvingudes

Cursos d'acollida per a Persones Nouvingudes

Què és?

Programa d'Alfabetització Lletres per Tothom

Programa d'Alfabetització Lletres per Tothom

Què és?