Memòria 2022. Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Us fem arribar la Memòria 2022 d’Osona Acció Social (Consorci d’Osona de Serveis Socials), a través de la qual podeu consultar de forma interactiva les principals dades d’activitat i els fets destacats del darrer any. L’ens té com a objectiu exercir una gestió administrativa coordinada dels serveis socials de tots els municipis de la comarca, així com cooperar amb els ajuntaments i altres xarxes d’atenció, com la sanitària, la d’ensenyament o d’altres assistencials, per establir programes i actuacions conjuntes.

Accedeix a la memòria

Memòria 2021. Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Us fem arribar la Memòria 2021 del Consorci d’Osona de Serveis Socials (COSS), a través de la qual podeu consultar de forma interactiva les principals dades d’activitat i els fets destacats del darrer any del COSS. Enguany us presentem una memòria en format web: un sistema en línia i adaptable a tots els dispositius, amb què volem acostar tot allò que fa la nostra entitat i el valor que aportem a la societat de la manera més dinàmica, oberta i accessible possible.

Accedeix a la memòria

Arxiu de memòries

A través de l’arxiu de memòries, pots consultar els resultats de la nostra acció en anys anteriors.

Consulta l’arxiu de memòries