Descripció

Suport jurídic a les persones usuàries de serveis socials que tenen dificultats: d’impagaments d’habitatge, de desnonament, d’impagament de subministraments, d’endeutaments i conflictes i dret de família.

No es tracten temes laborals ni d’estrangeria. Tampoc es fan tràmits.

Qui pot rebre aquest servei?

Qualsevol persona que necessiti un suport jurídic per tractar un problema derivat de la crisi econòmica.

S’ha de pagar?

No

Com accedir-hi?

Cal que els serveis socials us recomanin que hi contacteu. Les visites es fan a l’Ajuntament de Torelló, a l’Ajuntament de Tona, i a l’Ajuntament de Manlleu.