Programes de pobresa i inclusió social

 

Auditories i intervenció en habitatges en situació de pobresa energètica dels municipis de menys de 300.000 habitants de la província de Barcelona Octubre 2022 (Presentació de resultats del Consell Comarcal d’Osona)

Anàlisi qualitatiu rebost solidari

Estudi escala  de diagnòstic de l’exlusió social  Desembre 2016 (Estudi de validació i propostes de millora de l’instrument per a les comarques d’Osona i del Vallès Oriental?

Estudi sobre l’escala i la intervenció professional Desembre 2016

Projecte menú Low-Cost

Promoció a l’autonomia i atenció a la dependència

Productes dels Grups Focals

Diagnosi i Pla d’Acció Ciutats i comunitats amigues amb les Persones Grans