Descripció

La Taula d’Infància, Adolescència i Famílies d’Osona, esta formada per un conjunt de professionals de diversos serveis de la comarca, que es coordinen i treballen pel benestar dels infantis, adolescents i les famílies d’Osona. Diferents àrees treballen conjuntament amb els mateixos objectius, construint d’aquesta forma un equip comú, amb la finalitat de coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància a la comarca d’Osona mitjançant la participació dels infants i adolescents, les administracions i les institucions implicades.

La TIAF d’Osona es constitueix com a taula local de caràcter sectorial sota el projecte anomenat “Osona Benestar, Salut i Educació” que compta amb un consell assessor institucional que integrarà totes les possibles taules sectorials.

Objectius

L’objectiu principal de la TIAF és promoure la participació de totes les àrees, sectors i administracions implicades en la participació, la prevenció, la promoció i la protecció de la infància, l’adolescència i les seves famílies amb la voluntat de trobar una metodologia de treball que sumi esforços i complicitats.

Les funcions de la TIAF, segons el Decret 250/2013, de 12 de Novembre, de la Taula Nacional, i les Taules territorials i locals d’infància i adolescència:

 • Coordinar els diferents equips i serveis del territori per millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i l’adolescència.
 • Coordinar aquells casos individuals que requereixin una visió global i en els quals estiguin implicats diversos serveis.
 • Estudiar casos i analitzar alternatives per millorar les intervencions coordinades entre els diferents serveis.
 • Informar la taula territorial sobre les qüestions plantejades en l’àmbit local respectiu i elevar propostes de millora elaborades a partir de la pràctica quotidiana.
 • Elevar a la taula territorial les diferències en l’aplicació de circuits, protocols i criteris tècnics que no s’han pogut resoldre en l’àmbit local respectiu.

Activitats

Per tal de dur a terme els nostres objectius i les nostres funcions, hem desenvolupat diferents grups de treball per poder concretar més les tasques i tenir-hi un equip de professionals treballant darrera els objectius comuns:

 • Indicadors de benestar infantil i adolescent a Osona i el Lluçanès.
 • Pla d’absentisme per a la millora en l’escolarització.
 • Metodologia de les comissions socials.
 • Educació de joves en acolliment residents a Osona.
 • Revisió de protocols i anàlisi de casos complexes.
 • Equip comarcal de circuit de violència masclista d’Osona.
 • Protocol d’agressions sexuals en espais públics d’oci d’Osona i Vic.
 • Dones i embaràs de risc per consum de substàncies tòxiques.
 • Grup motor de reunió de grup familiar a Osona.
 • Protocol per prevenir i detectar la mutilació genital femenina.
 • Mapa de recursos.
 • Petita infància.
 • Participació.

A part, també s’organitzen jornades des de l’any 2017:

 • Jornada I: “Jornada de presentació i constitució de la TIAF” 2 de juny de 2017.
 • Jornada II: “Construint xarxa”. 15 novembre de 2018.
 • Jornada III (virtual): “Som infants i adolescents. Som famílies, Som Osona.” 19 de novembre de 2020.
 • Jornada IV (virtual): “Tots som TIAF”. 14 de maig de 2021.
 • Jornada “Participació…: Marge per créixer”. 13 de maig de 2022.
 • Jornada V: “Taller de participació” 2 de juny de 2023.

Beneficiaris

La TIAF va dirigida a infants i adolescents de 0 a 18 anys i a les seves famílies.

Àmbit territorial d’actuació

Osona i el Lluçanès.

Com accedir-hi?

A través del correu electrònic de coordinació i a través de la pàgina web.

Professionals que hi intervenen

Professionals de l’acció social tant públics com del tercer sector; professionals educatius; professionals de l’àmbit de la salut; Cossos policials; professionals de justícia.

Presentació TIAF. Any 2023.

On ens podeu trobar?

Julio Cirbian, Coordinació de Programes Preventius en Infància, Adolescència i Famílies: jcirbianb@cssosona.cat

Edifici el Sucre – Plaça 1 d’Octubre, s/n, 3a planta, 08500, Vic

93 883 41 33

Notícies relacionades