Amb l’objectiu de fer econòmicament més accessibles les activitats de lleure, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’un ajut econòmic extraordinari destinat a famílies per accedir a activitats de lleure educatiu a Catalunya. Al següent enllaç hi trobareu tota la informació i requisits per accedir a la convocatòria:

AJUT ECONÒMIC EXTRAORDINARI PER ACCEDIR A ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU A CATALUNYA