La Generalitat de Catalunya i les administracions del país posen en marxa una línia d’ajuts per a pal·liar la crisi provocada per la COVID-19.

Ajuts de consum

Descomptes en la factura de la llum:

El bo social elèctric proporciona descomptes del 25% o del 40% en la factura elèctrica i aplica tant a usuaris domèstics com a autònoms.

Descomptes en la factura de l’aigua:

Reducció del 50% del cànon de l’aigua per a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).

Ajuts per a treballadors

Atur per a artistes:

Prestació durant 6 mesos d’aproximadament 776 per als artistes donats d’alta al Règim General d’Artistes en espectacles públics.

Subsidi per a persones treballadores de la llar

Ajut econòmic mensual per a persones empleades de la llar que hagin vist reduïda la seva jornada o hagin deixat de prestar serveis en algun dels domicilis en els quals treballen o en tots. Es cobrarà el dia 10 de cada mes.

Atur per a afectats per un ERTO:

Les persones que estan afectades per un expedient regulació temporal d’ocupació (ERTO) no cal que facin la inscripció a l’atur.

Fi de contractes temporals:

Pagament únic d’uns 430 euros per a persones treballadores que hagin acabat contractes temporals durant l’estat d’alarma.

Ajuts per a l’economia personal i familiar

Ajuts d’habitatge

Ajornament de la hipoteca

Moratòria de 3 mesos per al pagament de les quotes de les hipoteques de l’habitatge habitual i immobles d’empresaris i professionals amb reducció d’ingressos a causa de la COVID-19.

Moratòria dels desnonaments

Durant l’estat d’alarma es pot sol·licitar l’aturada d’un desnonament si l’arrendatari està en situació de vulnerabilitat econòmica o social.

Pròrroga dels contractes de lloguer

És una pròrroga extraordinària de 6 mesos per als contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzen durant l’estat d’alarma.

Ajornament del lloguer (habitatges públics)

Suspensió de la facturació dels contractes de lloguer dels pisos i locals comercials del parc d’habitatges públics de la Generalitat des de l’abril i fins que duri la situació d’excepcionalitat.

Ajornament del lloguer (grans propietaris)

Ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer o reducció del 50% per a inquilins de grans propietaris, d’empreses o públics que no són de la Generalitat.

Pagament del lloguer a majors 65 anys i a dones víctimes de violència masclista

Avançament del pagament dels ajuts al lloguer als col·lectius especialment vulnerables, com són la gent gran i les dones que han patit violència masclista.