Descripció

Les prestacions econòmiques d’urgència social estan destinades a pal·liar i evitar situacions d’exclusió social amb necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, que s’associïn a un pla d’intervenció social realitzat pels Serveis Socials Bàsics i tenen les modalitats següents:

 1. Ajuts per a necessitats bàsiques com alimentació, higiene o vestit i targeta moneder.
 2. Carència o insuficiència de recursos econòmics per al manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix.
  • Ajuts per habitatge o accés a l’habitatge. Pagament de lloguer/hipoteca, dipòsits o fiança.
  • Ajuts per allotjament temporal, puntual i urgent en pensions, hostals mentre es troba el recurs més adequat o es prenen mesures de protecció.
  • Ajuts per parament de la llar: ajuda per pagar petits electrodomèstics (nevera, rentadora, cuina, estufa…) i estris bàsics i necessaris per l’habitatge.
 3. Ajudes per al trasllat en cas de circumstàncies greus.
 4. Ajudes per a medicaments i/o altres prescripcions mèdiques, sempre per prescripció del servei públic de salut i amb coordinació amb Àrea Bàsica de Salut, per a situacions de risc i prioritàriament en l’àmbit de la infància per aquells medicaments o prescripcions que no es cobreixen per altres sistemes públics.
 5. Altres ajuts per a l’atenció d’altres situacions urgents i excepcionals de greu necessitat que no puguin ser ateses en base a les modalitats contemplades amb obligatorietat d’informe social.

Àmbit territorial d’actuació

Osona, municipis adherits al Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Beneficiaris

Tota la ciutadania

Professionals que hi intervenen

Treballadors/es socials i educadors/es que fan la valoració socioeconòmica, personal administratiu i coordinació.

Tècnic de contacte

Blanca Vilaregut Prat, Coordinació Àrea de Serveis Socials Bàsics.

Correu electrònic: bvilaregutp@cssosona.cat