Descripció

Els ajuts destinats a subministraments energètics tenen per finalitat cobrir les despeses bàsiques de subministraments d’energia destinada al consum domèstic (entre d’altres, aigua, electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) dels habitatges on resideixen famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social dels municipis membres del Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Àmbit territorial d’actuació

Osona, municipis adherits al Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Beneficiaris

Persones i/o famílies empadronades als municipis membres del Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Professionals que hi intervenen

Treballadors/es socials i educador/es socials, personal administratiu i coordinació.

Tècnic de contacte

Blanca Vilaregut Prat, Coordinació Àrea de Serveis Socials Bàsics.

Correu electrònic: bvilaregutp@cssosona.cat