Descripció

Ajuts per a les despeses d’activitats esportives pel curs escolar dels infants entre 3 i 16 anys, que es duguin a terme fora de l’horari escolar.

Àmbit territorial d’actuació

Osona, municipis adherits al Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Beneficiaris

Persones i/o famílies empadronades als municipis membres del Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Professionals que hi intervenen

Treballadors/es socials i educador/es socials, personal administratiu i coordinació.

Tècnic de contacte

Blanca Vilaregut Prat, Coordinació Àrea de Serveis Socials Bàsics.

Correu electrònic: bvilaregutp@cssosona.cat