Descripció

Els ajuts destinats a sufragar una part de les despeses dels casals, colònies, estades, activitats esportives, acampades, campus, cursos i altres activitats educatives destinades al lleure dels infants entre 3 i 16 anys que es duguin a terme durant el període d’estiu que no hi ha escola.

Àmbit territorial d’actuació

Osona, municipis adherits al Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Beneficiaris

Persones i/o famílies empadronades als municipis membres del Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Professionals que hi intervenen

Treballadors/es socials i educador/es socials, personal administratiu i coordinació.

Tècnic de contacte

Blanca Vilaregut Prat, Coordinació Àrea de Serveis Socials Bàsics.

Correu electrònic: bvilaregutp@cssosona.cat