Descripció

Els ajuts destinats a sufragar les despeses de llibres, material i activitats esportives i/o lúdiques sempre dins de l’horari escolar.

Àmbit territorial d’actuació

Osona

Beneficiaris

Persones i/o famílies empadronades als municipis membres del Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Professionals que hi intervenen

Treballadors/es socials i educador/es socials, personal administratiu i coordinació.

Tècnic de contacte

Jordi Valldeoriola, Tècnic d’Educació del Consell Comarcal d’Osona.

Correu electrònic: jvalldeoriolar@ccosona.cat