Descripció

Targeta de dèbit anònima, amb un valor monetari definit, d’ús exclusiu en sectors relacionats amb l’alimentació, que permet accedir a les persones usuàries dels Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS), prèvia valoració dels professionals, a l’accés als productes bàsics d’alimentació i higiene. La valoració i renovació de l’ajut es farà sempre després de 6 mesos.

Els objectius dels programa són els següents:

  • Garantir l’accés a aliment fresc a persones que es troben en una situació de pobresa i vulnerabilitat.
  • Evitar l’estigmatització dels beneficiaris d’ajuts per alimentació.
  • Escollir de forma autònoma i amb corresponsabilitat els productes d’alimentació i d’higiene en establiments normalitzats.
  • Reduir i agilitzar per part dels serveis socials bàsics el tràmit de gestió en la distribució d’ajuts econòmics per productes bàsics d’alimentació i higiene.

Àmbit territorial d’actuació

Osona, municipis adherits al Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Beneficiaris

Tota la ciutadania

Professionals que hi intervenen

Treballadors/es socials i educador/es socials. Personal administratiu. Coordinació.

Tècnic de contacte

Blanca Vilaregut Prat, Coordinació Àrea de Serveis Socials Bàsics.

Correu electrònic: bvilaregutp@cssosona.cat